Weekly English

Weekly English

Angol szavak nyomában 1. (El)köszönések


Hi.

Ez a legrövidebb angol köszönés, mindenki ismeri. Ennél tömörebb már csak egy fejbólintás, biccentés lehet, vagy intés a kézzel, ami persze hangtalan.

Érdekes, hogy az angolban az elköszönéskor is élnek egy ilyen minimalista nyelvi eszközzel: Ta. Aki látta A Karib-tenger kalózai című film első részét, emlékezhet arra a momentumra, amikor a Johhny Depp által alakított kalóz menekülne a kovácsműhelyből bilincsben, és hátraszól üldözőjének: Ta. A magyar  Pá!-val adhatjuk vissza, ugyanolyan megerőltetés nélküli, mondjuk így, minimális hangtesttel rendelkező kis szó.

Parting shots 

Így mondjuk angolul az elköszönésre használt kifejezéseket. Leggyakrabban előforduló alakja természetesen a Goodbye. (Én még úgy tanultam sok éve, hogy kötőjellel kell írni a szót, de az egyszerűsítés ugyanolyan általános tendencia az angolban, mint minden más nyelvben.) Hasonlóképpen, egyébként az olaszban is jellemző, hogy a Buongiorno-t szintúgy egybeírják.

Szóval a goodbye egy mondat rövidülése: God be with you. Eredetileg azt jelentette, hogy Isten (legyen) veled! Nem véletlen, hogy a Goodbye-t inkább, ha nem is végleges, de hosszabb időre szóló elválás során használjuk. A beszélt nyelvben használhatjuk a rövidebb Bye-t, és a Bye-bye-t, utóbbit inkább gyerekeknek mondjuk (John Peter Sloan ajánlása szerint, lásd az Instant English – Könnyű és gyors nyelvleckék minden helyzetre című könyvében).
Mellékes kiegészítés, hogy a kínaiak szívesen használják az angolból átvett bye-bye nyelvükhöz igazított alakját: bài bài (kiejtése páj-páj).
Ha rövidebb idő múlva (vélhetően) találkozunk, akkor mondhatjuk a See you later/soon.-t. A határozók helyén szerepelhet a tomorrow, egy konkrét nap vagy egyéb időpont, a beszélő szándékának megfelelően.

Játékosan mondják gyerekek, hogy In a while., mire a válasz Crocodile :-).
while szó nemcsak miközben jelentéssel bír (kötőszóként), hanem (rövidebb) időtartamot is jelent, mint a for a while, in a while kifejezésekben. (Nyomatékosítva, a quite a while éppenséggel hosszabb időtartamot jelent.) További érdekesség, hogy találkozáskor is használhatjuk, ha egy (jó) ideje nem láttunk valakit: It’s been a while., röviden: Been a while., és hozzáértjük, hogy … since I last you you vagy since we last met (Jó ideje volt, mikor legutóbb találkoztunk.)

És a végére hagytam a Cheers-t, ami idegen szóval élve poliszémikus, vagyis több jelentéssel bír. Ez a három teljesen eltérő jelentés pedig: Egészségedre! (koccintásnál), Köszi. (a Thanks szinonímájaként), illetve Viszlát! is lehet, informális elköszönésként.

Az angolban egyébként nem felkiáltó jellel zárjuk az üdvölésre, köszönésre használt mondatokat, hanem ponttal. Felkiáltó jelet csak emfatikus mondatokban használunk, vagyis szó szerinti felkiáltásoknál, indulatokat, erősebb érzelmeket kifejező mondatokban.

A napszakok szerinti köszönő formulák az angol nyelvben egyszerűek és ismertek: Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Itt annyi érdekesség van, hogy az első két köszönést Jó napot!-nak fordíthatjuk, mivel a morning szó egyaránt jelent reggelt és délelőttöt. Az afternoon szó szerint délutánt jelent, és az ennek megfelelő latin p.m. rövidítés, amit az angol anyanyelvűek előszeretettel használnak, ugyanolyan értelmű (post meridiem). Az a.m. a délelőttnek felel meg, ugyancsak szó szerint (ante meridiem).

A Good night.-hoz annyit érdemes hozzáfűzni, hogy csak elköszönéskor használják; ellentétben például a spanyollal, ugyanis a Buenas noches-t találkozáskor is mondják (és Jó estét! jelentése is van).

Akkor szó szerinti „Jó napot!” nincs is az angolban? A brit és amerikai angolban nincs. Az ausztrálok viszont G’day.-t mondanak informális köszönéskor, ami good day, csak jellegzetes kiejtésüknek köszönhetően egyrészt rövidült, másrészt a day-t dáj-nak ejtik, ami az angol die (meghalni) ige pontos kiejtésének felel meg!

Érdemes persze tovább kutakodni, és kideríteni, hogy miért van például d betű az angol Wednesday-ben, ha úgysem ejtjük, vagy éppen azt, hogy mit jelent a Thursday szó első tagja.

A hét napjainak eredetéről az Angol szavak nyomában következő részében olvashatsz/olvashat. Aztán a továbbiakban arról is, hogy az előbbi mondatzárás miért fölösleges az angolban, vagyis miért van csak egy igei és névmási alak mind tegeződés, mind magázódás esetén.

Addig is: Bye. … vagy inkább In a while … 🙂

Bödör Zoltán

Hozzászólás

Style switcher Visszaállítás
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image