Angol szavak nyomában 2.

Angol szavak nyomában 2.

A NAPOK NEVEI 1. rész

Sunday. Hagyományosan vasárnaptól kezdjük a hét napjainak felsorolását angolul. Mint látni fogjuk, a napok elnevezése istenekhez, vallási kultuszokhoz kötődik eredetileg. Nem véletlen, hogy nagybetűvel írjuk a napok (és hónapok) neveit angolul.

A vasárnap a napimádathoz kapcsolódik, amint mutatja a Sun szó (vö. német Sonntag). Az angol szó a latin dies solis tükörfordítása: “a Nap napja”.

Az orosz воскресенье (vasárnap) jelentése egyébként feltámadás, tehát a szó kialakulása a keresztény valláshoz köthető, hiszen Jézus vasárnap támadt fel a Biblia tanúsága szerint.

A Monday (német Montag) a Holdhoz kapcsolódik. A moon szó rövidült, csakúgy, mint a magyarban a hónap, ami eredetileg a 30 napos “hold-nap” volt. Ugyanígy az újlatin nyelvekben a Holdnak megfelelő szavakat találjuk, mint pl. lunedì (olasz), lundi (francia), melyek a latin luna szóból erednek.

Legbeszédesebben a Tuesday szó árulkodik arról, hogy a hét napjainak elnevezése istenekhez kötődik. A kedd angol megfelelőjében előforduló Tue ugyanis a germán Tiu isten nevéből származik (a háború és ég istene), ez a szó pedig ugyanabból a tőből ered, amelyből a latin deus, ami egyszerűen istent jelent. (Mellesleg az angol deity = istenség szóban visszaköszön ez a rövid tő.)

Az olasz materdì, francia mardi szavak eredete szintén a háború (római) istene, Mars nevéhez köthető.

A Wednesday szó egy germán főisten nevét rejti: Woden-nel (vagy Odin-nel) azonosították a rómaiak által tisztelt Merkúr istent (utóbbi megint csak tovább él pl. az olasz mercoledì, francia mercredi szavakban).

A Wodin név eleje maradt meg a Wednesday szóban; a d-t viszont nem ejtjük – jellemző példája annak, hogy az angol szavak írott alakja és kiejtése eltér.

A német Mittwoch a hét közepét jelenti, ami megerősíti azt, hogy eredetileg a vasárnap volt “az első nap”, hiszen a páratlan számú napból álló hétnek a közepe valóban a negyedik nap.

Elérkeztünk tehát a hét közepéig. Halfway – így mondják angolul, hogy félúton, a felénél, amit térben és időben egyaránt érthetünk. They sailed halfway round the world. (Hajóval bejárták a fél világot.) We left halfway through the film. (A film közepénél távoztunk.)

We are halfway… A hét többi napjának angol nevéről legközelebb olvashatsz.

Bödör Zoltán

Hozzászólás

Style switcher Visszaállítás
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image