ANGOL SZAVAK NYOMÁBAN 3.

ANGOL SZAVAK NYOMÁBAN 3.

A napok nevei 2. rész

A Thursday egy „harcos” nap, amennyiben a szó eredetét vizsgáljuk. Az előző napnál tárgyalt Odin főisten fia Thor a germán-skandináv mitológiában. A populáris kultúrának is köszönhetően, az egyik legismertebb isten a kalapáccsal és villámmal ábrázolt Thor. Ami például dánul torsdag, az jelentésében ugyanaz angolul: Thursday, Thor napja. A rómaiak egyenesen a főistenükről nevezték el ezt a napot: a dies Jovis Jupiter napja. Ebből alakult ki az olasz giovedì, a francia jeudi és a spanyol jueves.

A Friday szó eredete, az előbbi naphoz hasonlóan, északi istenséghez kapcsolódik. A Wednesday tárgyalásánál említett Odin isten felesége Frigg (Frija vagy Frea), a házasság istennője a skandináv mitológiában. Az ófelnémetben még frigedag-nak nevezték a pénteket, az angolban majdnem ugyanúgy hangzik a Friday.

A rómaiaknál ez a nap Venus istennőnek volt szentelve (dies veneris), érdekes tehát, hogy a péntek női istenséghez kapcsolódott Európa déli részén is. Az olasz venerdì, a francia vendredi és a spanyol viernes szavakban él tovább Venus neve.

A szombat elnevezése angolul Saturday.

A szó eredete könnyen visszavezethető a bolygó nevére (Szaturnusz), annak tiszteletére nevezték el az ókori rómaiak a napot dies Saturni-nak. Az óangolban még sater dæg volt, vagyis az előbbi latin elnevezés tükörfordítása, ami tovább egyszerűsödött a két szó összevonásával.

A ritkábban (vallási kontextusban használt) Sabbath szó szintén él az angolban, és bibliai eredetű: a héber שבת (sabat) igéből ered, ami a hetedik, a pihenésnek és Istennek szentelt napot volt hivatva jelölni. (A teremtéstörténetben olvassuk először, hogy Isten a hetedik napon „megnyugodott munkájától”. A שבת ige azt jelenti, hogy „abbahagyni, megszűnni”, innen a nap neve.) Az új-latin nyelvekben többnyire ez utóbbi szóból képezték saját elnevezéseiket a szombatra: olasz sabato, spanyol sábádo.

Elértünk így az utolsó naphoz is, a hetedikhez, amely szám az ókortól kezdve a teljességet jelölte. A magyarban igen egyszerűen a számnevet használjuk a hét napot számláló időegységre is.

A hét, a hónap és az év stb. angol megfelelőiről a következő Heti angol blog bejegyzésben olvashatsz.

Hozzászólás

Style switcher Visszaállítás
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image