NO PROBLEM

NEM PROBLÉMA

Michael Gelb a felgyorsított tanulás egyik legnagyobb tekintélye, sikerkönyvek világhírű szerzője, aki korábban professzionális zsonglőr volt. More Balls Than Hands (Több labda, mint kéz) című könyvében érdekes értelmezését adja a problem (probléma) szónak. (1)

A görög eredetű szó két elemből áll: a  βαλλω (balló, illetve ballein) ige azt jelenti, hogy dobni, vetni (ebből a tőből származik az angolban a ball, vagyis labda), valamint a προ (pro) előtag, melynek jelentése előre.

Az eredeti görög προβαλλω azt jelenti, hogy előre vet, előre dob, és ennek alapján értelmezi Gelb a problem szót. (A görög ige átvitt értelemben kérdést felvetni jelentéssel is bír.) Vagyis adott szituáció, megoldandó dolog egyszerűen lehetőséget teremt, hogy előre, a megoldásra irányítsa gondolatainkat, arra késztessen, hogy lépjünk előre.

Figyelemre méltó a probléma szó teljesen pozitív értelmezése: nem egy gátló, akadályozó tényezőről van szó, hanem nézete szerint a “probléma” az a bennünket előre lendítő, motiváló helyzet, amiből tanulhatunk, és ami által fejlődhetünk.

Ilyen értelemben egy adott probléma igazából figyelemserkentő és pozitívan provokáló, motiváló tényező. A problémamegoldás pedig Gelb szerint “annak folyamata, hogy felvetünk és megfontolunk kérdéseket oly módon, hogy az előre dob vagy hajt bennünket a nagyobb szabadság felé”. (2)

A nyelvtanulásra is lehet alkalmazni a probléma ilyen értelmezését: bármilyen számunkra nehezítő tényezőt próbáljunk pozitív kihívásként értelmezni. Nehézséget jelenthet egy idegen nyelv tanulásánál sok minden: a kiejtés, szavak, nyelvtan, szórend, hanglejtés stb.

Vegyünk egy példát! Az angoltanulás elején a nehéznek mondott kiejtés jelenthet “problémát”. Nézzük, milyen lehetőséget teremt ez nekünk! Kezdjük, mondjuk, a th kétféle kifejtésével (egyik hangalak sem létezik a magyarban). Úgy járunk el, hogy megtanuljuk a hangok képzésének helyét.

Nyelvtanárként ugyanis az a tapasztalatom, hogy adott hangok és szavak kiejtését sokszor magától értetődőnek vehetik tanulók és tanárok egyaránt, vagy csak kevés figyelmet szentelnek neki. Pedig az angolban a kiejtés releváns.

Elmagyarázhatjuk a tanulónak, hogy ha a két fogsor köze dugjuk a nyelvünket, és úgy ejtjük ki magyar f illetve d hangot, hogy ott hagyjuk egy kis ideig a nyelvünket, akkor megkapjuk a th kétféle (sztenderd) kiejtését az angolban.

Vagyis tudatosítunk valamit egy problémás momentumnál: adott esetben idegen hangok képzés helye szerinti megtanulását.

Egy egyszerű módszer és a tudatos hozzáállás előre haladásra késztet bennünket, tehát a “probléma” úgymond betöltötte funkcióját.

Ugyanígy járhatunk el a többi tanulási problémánál, és azt látjuk majd, hogy rövid idő alatt a nyelvtanulásnak egy igen hasznos, egyéni és élvezetes módszertanát alakítjuk ki saját magunknak.

A “probléma” ilyen pozitív értelmezése tehát teljesen új távlatokat teremthet számunkra, és nyitottá tesz bennünket a tanulásra, fejlődésre.

Ne feledd: ha “problémával” szembesülsz, ne engedd, hogy vissza- vagy hátravessen!

Indulj inkább előre! Vegyül lendületet és hagyd, hogy a probléma előre lendítsen!

Bödör Zoltán

(1) Michael J. Gelb More Balls Than Hands. Juggling Your Way to Success by Learning to Love Your Mistakes

Prentice Hall Press, New York, 2003

(2) Az említett könyv 102. oldalán található az idézet: “So problem solving is the process of proposing and considering questions in a way that throws or drives us forward toward greater freedom.”

Hozzászólás

Style switcher Visszaállítás
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image