Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A New English.hu honlap elkötelezett a privát tartalmak biztonságos kezelése mellett. Lépjen velünk kapcsolatba anewenglishbzj@gmail.com email címen, ha bármilyen kérdése vagy problémája merül fel Személyes Adatainak használatát illetően, és mi készséggel állunk rendelkezésére.

Azáltal, hogy ezt az oldalt és/vagy szolgáltatásainkat használja, beleegyezik Személyes Adatainak Feldolgozásába, amint az le van írva a Privát Tartalmak Irányelvei-ben alább.

Tartalomjegyzék

 1. Az Irányelvek-ben használt meghatározások
 2. Az általunk követett adatvédelmi elvek
 3. Milyen jogai vannak Személyes Adatait illetően
 4. Milyen Személyes Adatokat gyűjtünk Önről
 5. Hogyan használjuk Személyes Adatait
 6. Kinek van még hozzáférése Személyes Adataihoz
 7. Hogyan biztosítjuk Személyes Adatait
 8. Információk a sütikről
 9. Információk a Kapcsolatról

Meghatározások

Személyes Adatok – bármilyen információ, ami egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik

Feldolgozás – bármilyen művelet vagy műveletsor, amelyet a Személyes Adatokon vagy Személyes Adatcsoportokon végrehajtunk

Adat alany – egy természetes személy, akinek az adatait feldolgozzuk

Gyerek – egy 16 éves kor alatti természetes személy

Mi/minket (akár nagybetűvel, vagy nem) – New English

Adatvédelmi Elvek

Kötelezettséget vállalunk az alábbi adatvédelmi elvek követésére:

· A feldolgozás törvényes, igazságos és átlátható. Feldolgozó tevékenységünk törvényes alapokon nyugszik. Mindig figyelembe vesszük az Ön jogait, mielőtt feldolgozzuk a Személyes Adatokat. Kérésre információt nyújtunk a Feldolgozásra vonatkozóan.

· A Feldolgozás a célra korlátozódik. Feldolgozó tevékenységünk ahhoz a célhoz igazodik, amelyhez Személyes Adatokat gyűjtöttünk.

· A Feldolgozás minimális adatmennyiséggel történik. Csak a bármely célhoz szükséges minimális mennyiségű Személyes Adatot gyűjtjük össze.

· A Feldolgozás időtartammal is korlátozódik. Nem tároljuk Személyes Adatait a szükségesnél hosszabb ideig.

· Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy biztosítsuk az adatok pontosságát.

· Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy biztosítsuk az adatok integritását és bizalmas voltát.

Az Adat Alany jogai

Az Adat Alany a következő jogokkal rendelkezik:

1. Információhoz való jog – ami azt jelenti, hogy joga van tudni, hogy vajon feldolgozzuk-e Személyes Adatait, milyen adatokat gyűjtünk, honnan szerezzük azokat, és miért, ki által történik a feldolgozás.

2. Hozzáféréshez való jog – – ami azt jelenti, hogy joga van hozzáférni azokhoz a jogokhoz, amelyeket Öntől/Önről gyűjtöttünk. Ebbe beletartozik annak joga is, hogy az Önről összegyűjtött Személyes Adatokról másolatot kérhet és kaphat.

3. Javításhoz való jog – ami azt jelenti, hogy joga van Személyes Adatainak javítását vagy törlését kérni, amennyiben az pontatlan vagy nem teljes.

4. Törléshez való jog – ami azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között kérheti Személyes Adatainak törlését adatbázisunkból.

5. A feldolgozás korlátozásához való jog – ami azt jelenti, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén megvan a joga ahhoz, hogy korlátozza Személyes Adatainak Feldolgozását.

6. A feldolgozás elutasításának joga – ami azt jelenti, hogy joga van Személyes Adatainak Feldolgozását kifogásolni, például direkt marketing esetén.

7. Az automatikus feldolgozás elutasításának joga – ami azt jelenti, hogy joga van kifogásolni az automatizált feldolgozást, beleértve a profilszerkesztést, és nem kitenni magát olyan döntésnek, ami kizárólag automatizált feldolgozáson alapul. Ezt a jogát gyakorolhatja bármikor, amikor fennáll a profilszerkesztésnek egy olyan következménye, mely olyan jogi hatással bír, ami Önre vonatkozik vagy Önt szignifikáns módon érinti.

8. Az adathordozáshoz való jog – rendelkezik azzal a joggal, hogy Személyes Adatait egy gépen olvasható formátumban megkapja, vagy ha ez kivitelezhető, akkor közvetlen transzferként egyik feldolgozótól a másikig.

9. Panasztétel joga – abban az esetben, ha a Hozzáférési jJogok szerint megtagadjuk kérését, akkor megadjuk Önnek az arra vonatkozó okot. Ha nem elégedett azzal, ahogyan kérését kezeltük, kérjük lépjen velünk kapcsolatba.

10. Egy felettes hatóság segítségéhez való jog – ami azt jelenti, hogy joga van segítséget kérni egy felügyelő hatóságtól, illetőleg joga van más jogorvoslathoz, mint például kártérítés igényléséhez.

11. Az egyetértés megvonásához való joga – megvan a joga ahhoz, hogy visszavonjon bármilyen megadott megegyezést az Ön Személyes Adatainak Feldolgozásához.

Az általunk gyűjtött adatok

Az információk, amelyeket nekünk szolgáltatott

Ez lehet az Ön email címe, neve, számlázási címe, otthoni címe stb. – főleg ahhoz szükséges információ, hogy eljuttassunk Önhöz egy terméket/szolgáltatást vagy hogy fokozzuk vásárlói élményét velünk. Elmentjük az ön által nekünk adott információt, azért, hogy Ön kommentelni vagy más tevékenységet  tudjon végezni a weblapunkon. Ez az információ tartalmazza például az Ön nevét és email-címét.

Az információk, amelyeket nekünk szolgáltatott

Ez lehet az Ön email címe, neve, számlázási címe, otthoni címe stb. – főleg ahhoz szükséges információ, hogy eljuttassunk Önhöz egy terméket/szolgáltatást vagy hogy fokozzuk vásárlói élményét velünk. Elmentjük az ön által nekünk adott információt, azért, hogy Ön kommentelni vagy más tevékenységet  tudjon végezni a weblapunkon. Ez az információ tartalmazza például az Ön nevét és email-címét.

Önről automatikusan gyűjtött információ

Ebbe bele tartozik az az információ, amelyet automatikusan tárolunk sütik vagy más eszközök által. Például az Ön bevásárló kosarának információi, az Ön IP címe, az Ön vásárlási története, (ha van ilyen) stb. Ezt az információt arra használjuk, hogy javítsuk vásárlói élményét. Amikor használja szolgáltatásainkat vagy megnézi weblapunk tartalomjegyzékét, tevékenységeit lejegyezhetjük.

Partnereinktől származó információ

Információkat gyűjtünk megbízható partnereinktől azzal a megerősítéssel, hogy megvan a jogi alapjuk ahhoz, hogy megosszák velünk azt az információt. Ez vagy olyan információ, amit Ön közvetlenül nekik szolgáltatott, vagy amelyet ők gyűjtöttek Önről más jogi alapon. Partnereink listáját lásd itt.

Nyilvánosan elérhető információ. Gyűjthetünk Önről olyan információt, ami nyilvánosan elérhető.

Hogyan használjuk személyes adatait

A következő célokra használjuk személyes adatait:

· Szolgáltatásainkat nyújtani Önnek

· Ehhez tartozik például az Ön regisztrálása; az Ön által kért más termékeink és szolgáltatásaink nyújtása; promóciós anyagok nyújtása az Ön kérésére, és Önnel történő kommunikáció a kapcsolódó termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan; Önnel történő kommunikáció és interakció; illetve az Ön értesítése bármely szolgáltatásunkhoz kapcsolódó változásról.

· Fokozni vásárlói élményét

· Egy kötelezettség teljesítése törvény vagy szerződés hatálya alatt

Személyes Adatait legitim alapon és/vagy az Ön hozzájárulásával használjuk.

Az alapján, hogy egy szerződésbe lépünk vagy szerződés szerinti kötelezettségünket teljesítjük, az Ön személyes adatait a következő célokra használjuk:

· Önt azonosítani

· Önnek szolgáltatást nyújtani vagy terméket küldeni/ajánlani

· Kommunikáció eladás vagy számlázás céljából

Legitim érdeklődés alapján Személyes Adatait a következő célokból dolgozzuk fel:

· Személyre szóló ajánlatok küldése (tőlünk és/vagy más gondosan válogatott partnerektől)

· Ügyfélbázisunk adminisztrálása és elemzése (vásárlói viselkedés és történet) azért, hogy javítsuk a kínált/nyújtott termékek/szolgáltatások minőségét, változatosságát, és elérhetőségét

· Kérdőívek kitöltése ügyfelek elégedettségére vonatkozóan

Amennyiben nem közölte velünk másként, legitim érdekünknek tartjuk azt, hogy olyan termékeket/szolgáltatásokat ajánljunk Önnek, melyek hasonlóak vagy megegyezőek az Ön vásárlói történetével / böngésző viselkedésével.

Az Ön beleegyezésével a következő célokból dolgozzuk fel Személyes Adatait:

· Hírlevelet és kampány ajánlatokat küldünk Önnek (tőlünk és/vagy gondosan válogatott partnereinktől)

· Más olyan célokból, melyeket Ön kért tőlünk

Feldolgozzuk Személyes Adatait azért, hogy betöltsük a törvényből eredő kötelezettségünket és/vagy használjuk Személyes Adatait a törvény által adott opciókhoz. Fenntartjuk azt a jogot, hogy anonimizáljuk az összegyűjtött Személyes Adatokat, és hogy felhasználjunk bármilyen adatot. Csak akkor használunk fel ezen Irányelven kívül eső adatokat, amikor azok anonimizáltak. Elmentjük az Ön számlázási információit és más Önről gyűjtött információt, amennyi ideig szükséges, számlázási célokból vagy más törvényből eredő kötelezettség miatt.

Feldolgozhatjuk Személyes Adatait további célokból, melyeket nem említettünk itt, de összeegyeztethetőek azzal az eredeti céllal, melyhez az adatokat gyűjtöttük.

Ahhoz hogy ezt megtegyük, biztosítani fogjuk, hogy:

· a célok, a kontextus, és a Személyes Adatok természete közötti kapcsolat alkalmas további feldolgozásra

· a további Feldolgozás nem árt az Ön érdekeinek és

· megfelelő biztosíték lesz a Feldolgozáshoz

Tájékoztatni fogjuk Önt bárminemű további feldolgozásról és célokról.

Ki más férhet hozzá az Ön Személyes Adataihoz

Nem osztjuk meg idegenekkel az Ön Személyes Adatait az Ön Személyes Adatait bizonyos esetekben megbízható (jövőbeni) partnereink számára hozzáférhetővé tehetjük abból a célból, hogy lehetővé tegyük számukra, hogy Önnek szolgáltatást nyújtson, vagy, hogy növelje az Ön megelégedettségét felhasználóként, vásárlóként.

Csak olyan Feldolgozó partnerekkel dolgozunk, akik képesek biztosítani a megfelelő szintű védelmet személyes adatai számára. Személyes Adatait harmadik félnek vagy köztisztviselőknek akkor bocsátjuk a rendelkezésére, amikor jogilag kötelesek vagyunk azt megtenni. Feltárhatjuk az Ön Személyes Adatait harmadik fél számára, ha ehhez beleegyezését adta vagy más jogi alapon.

Hogyan biztosítjuk Adatai biztonságát

Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy Személyes Adatait biztonságban tartsuk. Biztonságos protokollt használunk kommunikációra és adat átvitelre (mint pl: HTTPS) Anonimizálást és pszeudominizálást használunk, amikor az megfelelő. Folyamatosan figyeljük rendszereinket lehetséges sebezhetőség és támadás tekintetében.

Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk, nem tudjuk garantálni az információ biztonságát. Azonban ígérjük, hogy értesíteni fogjuk a megfelelő hatóságokat az adat betörésekről. Szintén értesíteni fogjuk Önt, ha veszély fenyegeti jogait vagy érdekeit. Mindent meg fogunk tenni, amit adott határokon belül tudunk, hogy megakadályozzuk az adat betörést, és hogy segítsük, a hatóságokat bármilyen betörés történik.

Ha Önnek nálunk regisztrált ügyfél, ügyeljen arra, hogy titokban tartsa felhasználó nevét és jelszavát.

Gyerekek

Nem szándékozunk tudatosan Adatokat gyűjteni gyerekekről. Szolgáltatásainkkal nem célzunk meg gyerekeket.

Sütik és más általunk használt technikák

Sütiket és/vagy hasonló technológiákat használunk ügyfeleink vásárlói viselkedésének elemzésére, a web oldal adminisztrációjához, a felhasználó mozgásának követésére és hogy információkat gyűjtsünk felhasználókról. Ezt azért tesszük, hogy személyre szólóvá tegyük és fokozzuk a velünk való tapasztalatát.

A süti egy olyan parányi szöveg fájl, ami az ön számítógépén van tárolva. A sütik olyan információt tárolnak, melyek segítenek működtetni honlapokat. Csak mi tudunk hozzá férni a web oldalunk által létrehozott sütikhez. Ön tudja kontrollálni az Ön sütijeit böngésző szinten. Ha azt választja, hogy inaktiválja a sütiket akkor megakadályozza, hogy bizonyos funkciókat használjon.

Sütiket a következő célokra használunk:

 • Szükséges sütik – ezek a sütik szükségesek az Ön számára, hogy képes legyen használni bizonyos fontos funkciókat a web oldalunkon, mint pl. a bejelentkezés. Ezek a sütik nem gyűjtenek semmilyen személyes információt.
 • Funkcionalitás sütik – ezek a sütik olyan funkcionalitást nyújtanak mely szolgáltatásunk használatát alkalmasabbá teszi és lehetővé teszi a személyre szabott funkciók nyújtását. Például emlékezhetnek az Ön nevére és címére komment formában, így Önnek nem kell újra beírni ezt az információt legközelebb, amikor kommentel.
 • Analitikai sütik – ezeket a sütiket használjuk a weboldalunk és szolgáltatásaink használatának és teljesítményének a nyomon követésére
 • Hirdetési sütik – ezeket a sütiket arra használjuk, hogy olyan hirdetéseket nyújtsanak, amelyek relevánsak az Ön számára és az Ön érdekei számára. Ezen kívül arra használjuk őket, hogy korlátozzuk azoknak az alkalmaknak a számát, amikor Ön egy hirdetést lát. Rend szerint hirdető hálózatok által kerülnek a web oldalra a web oldal üzemeltetőjének az engedélyével. Ezek a sütik emlékeznek arra, hogy Ön felkeresett egy web oldalt és ezt az információt megosztjuk más szervezetekkel, mint például hirdetőkkel. Gyakran a célzó vagy hirdető sütik egy más szervezet egy más szervezet által nyújtott oldal funkcionalitáshoz kapcsolódik.

Eltávolíthatja az Ön számítógépén tárolt sütiket böngésző beállításain keresztül. Alternatív módon, Ön kontrollálni tud bizonyos harmadik félhez köthető sütiket, privát tartalom védelmet fokozó platformok használatával, mint például az optout.aboutads.info vagy youronlinechoices.com. További információkért a sütikről keresse fel a allaboutcookies.org -ot.

A Google Analytics-et használjuk a weboldalunkon történő forgalom mérésére. A Google saját Magán tartalmak védelmére vonatkozó Irányelvekkel rendelkezik, melyet itt tud megtekinteni. Ha ki akar lépni a
Google Analytics-en történő nyomkövetésből, látogasson el a
Google Analytics opt-out page-re.

Kapcsolat

Felügyelő Hatóság
Weblap: http://www.naih.hu/
E-mail: peterfalvi.attila@naih.hu Telefon: +36 1 3911 400

A privát tartalmakra vonatkozó Irányelvekhez köthető változások

Fenntartjuk a jogot, hogy változtassunk, ezen  privát tartalmak védelmére vonatkozó Irányelveken.

Az utolsó módosítást 2019. szeptember 30–án végeztük.

Style switcher Visszaállítás
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image